Naistevastane vägivald

Naistevastane vägivald on vägivald, mis on suunatud isiku vastu põhjusel, et ta on naine. Naised võivad kogeda vägivalda nii avalikes kohtades kui ka kodus.  Mehed satuvad vägivalla ohvriks tavaliselt baaris, tänaval või pargis. Naiste jaoks on kõige ohtlikum kodu, sest kõige sagedamini on naised oma abikaasa või elukaaslase (st paarisuhte) vägivalla ohvrid.

Naistevastase paarisuhte vägivalla väljendusvormideks on füüsiline, psühholoogiline, seksuaalne, majanduslik vägivald, aga ka inimkaubandus ja prostitutsioonile sundimine.  Erinevalt peretülist omab vägivald tsüklilist ja järjest süvenevat iseloomu. Vägivallavormid esinevad sageli samaaegselt ning avaldumisvormide piirid on ähmased.

Rohlem infot naistevastase vägivalla kohta leiate Sotsiaalministeeriumi kodulehelt.