Inimkaubandus ja prostitutsioon

Inimkaubandus tähendab ekspluateerimise eesmärgil isiku värbamist ja sellega kaasnevaid tegevusi.

Ekspluateerimisena käsitletakse teise isiku prostitueerimisele sundimist või muul viisil seksuaalset ärakasutamist, sunniviisilist tööd, orjuses pidamist või elundi sunniviisilist eemaldamist.

Rohkem infot inimkaubanduse ja prostitutsiooni kohta  leiate Sotsiaalministeeriumi kodulehelt.