Seksuaalne vägivald

Seksuaalne vägivald on igasugune seksuaalse sisuga käitumine, mis on  isikule vastumeelne, füüsilist valu või ebameeldivustunnet tekitav ja alandav.

Paarisuhtes aset leidva naistevastase seksuaalse vägivalla põhjused peituvad ühiskonna patriarhaalses arusaamas, mille järgi abielus või paarisuhtes olemisega kaasneb naise kohustus mehele alluda ja rahuldada tema seksuaalseid vajadusi.

Suhteväliste seksuaalvägivalla juhtumite puhul püsib ühiskonna hoiakutes visalt vägivalda õigustav arusaam, et ohvriks langenud naine on vägivaldse rünnaku ise põhjustanud, kas väljakutsuva riietuse ja käitumisega või joobes olekuga.

Seksuaalne vägivald võib sisaldada järgmisi tegevusi:

 • Mittesoovitud seksuaalsed puudutused (käperdamine)
 • Seksuaalse sisuga halvustavad märkused
 • Pealesunnitud seksuaalvahekord
 • Seksuaalvahekord partnerile ebameeldival või füüsilist valu tekitaval viisil
 • Kaitsevahenditeta seksuaalvahekorra nõudmine
 • Intiimsetele kehaosadele valu tekitamine (sadism)
 • Vägistamine (partneri, pereliikme, tuttava või võõra poolt)
 • Ekshibitsionism (enesepaljastamine, liputamine)
 • Piilumine
 • Soovimatu seksuaalse iseloomuga tegevus töökohal, koolis, vm avalikus kohas
 • Ohvri lapse või ühise lapse seksuaalse väärkohtlemine