Turvakodu teenus

 

Turvakodus on naisel ja lastel võimalus peale vägivalla juhtumit või vägivalla ohu puhul turvalises keskkonnas rahuneda ja välja puhata,  teha plaane edaspidiseks ning asuda neid ellu viima.

Turvakodus tegelevad kliendiga eriväljaõppe saanud tugikeskuse töötajad .

Turvakodus on naisele (ja lastele) tagatud ajutine eluase, kus on olemas võimalus toiduainete hoidmiseks ja toidu valmistamiseks, pesupesemiseks ja isikliku hügieeni tagamiseks

 

Vajadusel ostetakse kliendile esmavajalikud toiduained ja hügieenivahendid, samuti ravimid jm. hädavajalik ning hangitakse vajalikud riietusesemeid ja jalatsid. Lastele ostetakse lisaks vajadusel ka koolitarbeid.

Turvakodus viibimise ajal pakutakse naisele ja lastele  juhtumipõhist nõustamist  vajadusel psühholoogilist nõustamist või psühhoteraapiat  ja juriidilist nõustamist. Nõustamine võib  toimuda nii tugikeskuse ruumides kui nõustamisruumis.

 

Turvakodus viibiva kliendi kohta edastatakse individualiseeritavaid andmeid teistele asutustele ainult tema nõusolekul ja temaga kokku lepitud piirides.

Turvakodu aadress on salastatud. Teenusele tulek lepitakse kokku telefoni teel.

 

Meie turvakodu:

 

20140831_180015 20140831_175922 20140831_175638 20140831_175625